TRYGGA HEM

Brandsläckare

Röd, 1 kg pulver

Vit, 1 kg pulver

Röd, 2 kg pulver

Vit, 2 kg pulver

Palmblad, 2 kg pulver

Maskros, 2 kg pulver

Svart, 2 kg pulver

Röd, 6 kg pulver

Vit, 6 kg pulver

Palmblad, 6 kg pulver

Maskros, 6 kg pulver

Svart, 6 kg pulver

Röd 55A, 6 kg pulver

Röd 55A, 12 kg pulver

Röd, 6 liter skum

Släckspray standard

Släckspray universal