SYSTEM NEXA

Inbyggnadssändare

En inbyggnadssändare kan exempelvis installeras bakom befintlig strömbrytare för att styra dina System Nexa mottagare.
WBT-2201
Sändare, batteridriven
WBT-2202
Sändare, 230V