SYSTEM NEXA

Plug-in

MYC-2300/SET
3 x plug-in På/Av och fjärrkontroll
MYCR-1/SET
2 x plug-in På/Av och fjärrkontroll
MYCR-2300
Mini plug-in På/Av
MYCR-100
Mini plug-in Dimmer
MYCR-3500
Plug-in På/Av
MYCR-250
Plug-in Dimmer
LGDR-3500
Plug-in På/Av utomhus
LGDR-SET
Plug-in På/Av utomhus och minifjärrkontroll