SYSTEM NEXA

Väggsändare

MWST-1809
Nexa ram, 1 kanal
MWST-1812
Nexa ram, 2 kanaler
MRYT-1805
Nexa ram, vriddimmer
LWST-916
Med timer, 1 kanal
WT-1
ELJO Trend, 1 kanal
WT-2
ELJO Trend, 2 kanaler
IPT-1501
Utomhus, 1 kanal
IPT-1502
Utomhus, 2 kanaler
WTE-1
ELKO/Exxact, 1 kanal
WTE-2
ELKO/Exxact, 2 kanaler
WTEB-1
ELKO/Exxact, 1 kanal
WTEB-2
ELKO/Exxact, 2 kanaler
LWST-615
Standardram, 1 kanal
LWST-605
Standardram, 2 kanaler