TRYGGA HEM

Andra varnare

Det är inte bara brand som man behöver skydda sig mot. Vi har varnare för koldioxid, gas och vattenläckage. Dessa varnare är portabla och enkla att ta med till sommarstugan eller på resan.
CMA-968/10Y
CO-varnare
MTG-3000H
Gasvarnare
LS-153/10Y
Vattenvarnare