FRÅGOR OCH SVAR

om brandvarnare

Var i lägenheten/huset ska jag sätta mina brandvarnare?

När det gäller brandvarnare rekommenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att det bör finnas minst en brandvarnare i en bostad, gärna fler. En brandvarnare övervakar en yta på ca 40 m², det kan dock variera beroende på bl.a. planlösning och antal rum i bostaden. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga mer än 12 meter och det bör finnas minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnare placeras i taket,minst 1 m från väggen. Varm rök stiger uppåt så placera brandvarnaren vid högsta möjliga punkt. Tänk på att stängda sovrumsdörrar kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar utanför eller i rummet. Komplettera gärna med en extra brandvarnare i varje sovrum, för säkerhets skull. OBS! Brandvarnaren bör helst monteras efter slutstädning vid ny-­, om-­ och tillbyggnader och medföljande dammskydd tas bort av boende först vid inflyttning för att undvika onödigt damm/partiklar i brandvarnaren.

Var skall jag undvika att placera mina brandvarnare?

  • I eller i närheten avett kök, där kan förekomma matos och fettpartiklar.
  • Nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält.
  • Där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar.
  • I luftdrag, exempelvis nära ett fönster, dörrar och luftventiler.
  • I närhet av vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande områden.
  • Där direkt solpåverkan på brandvarnaren kan förekomma.
  • I närheten av öppna spisar, värmefläktar eller andra värmekällor.
  • I närheten av luftvärmepump eller AC-­anläggningar.
  • I garage, källare och vindar, där det förekommer smutspartiklar, fukt och temperatursvängningar.

Hur fungerar en optisk brandvarnare?

En optisk brandvarnare har en detektionskammare med ett avancerat fotocellsystem där en IR-­ljuskälla pulsar ut ljus. Skulle rök tränga in i kammaren reflekteras ljuset mot rökpartiklarna och en ljusförändring sker i fotocellmottagaren, vilket genererar larm. Den optiska brandvarnaren är bäst när det gäller att detektera pyrande bränder med synliga rökpartiklar. Den typen av bränder kan ibland pågå under flera timmar innan de övergår till brand med öppen låga. Optiska brandvarnare är den vanligaste modellen på marknaden och ej miljöfarliga.

Hur fungerar en sammankopplingsbar brandvarnare?

Vid val av brandvarnare kan det vara en fördel om man väljer en typ som är sammankopplingsbar. Det innebär att om en brandvarnare detekterar rök så sänder den en signal till övriga i systemet, så att alla enheter börjar larma inte bara den närmast brandhärden. Detta är speciellt viktigt om man har en byggnad med flera våningsplan. Det finns två typer av samman­koppling mellan brandvarnare, trådlöst via radiosignal eller med signalkabel mellan brandvarnarna.

Vad är en pausfunktion?

I vissa utrymmen som kök och tvättstugor, eller i närheten av dessa, kan man ibland få oönskade falsklarm. Därför finns det brandvarnare med pausfunktion. Ett tryck på paus/testknappen reducerar känsligheten i brandvarnaren under 10 minuter. Därefter återgår den automatiskt till normal känslighet igen.

Varför falsklarmar brandvarnaren?

Om brandvarnaren falsklarmar är det mycket troligt att larmet orsakas av att partiklar detekteras i brandvarnarens detektionskammare. Om damm/partiklar hamnar i detektionskammaren kan brandvarnarens normala funktion sättas ur spel och larma. Detta kan åtgärdas enkelt genom att rengöra brandvarnaren, att dammsuga eller blåsa rent försiktigt utvändigt längs öppningarna ger brandvarnaren några månader extra livslängd. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.

Förutom rökpartiklar så kan även en optisk brandvarnare reagera på andra typer av partiklar som t.ex. damm, pollen, os, vattenånga, slipdamm osv. Snabba temperaturförändringar kan även orsaka falsklarm. Om det kommer in kallt luftdrag i bostaden genom fönster, luftventil eller liknande kan brandvarnaren ge falsklarm.

Varför piper brandvarnaren varje minut?

Det är en signal som talar om att batterispänningen är låg och att batteriet behöver bytas. När spänningen i batteriet sjunker under en viss nivå indikerar brandvarnaren med en ljudsignal att det är dags för batteribyte. Brandvarnare indikerar för lågt batteri i cirka 30 dagar. Byt batterier rutinmässigt, gärna en bestämd dag varje år. För att förlänga batteritiden i brandvarnaren kan vissa standardbatterier ersättas med ett så kallat ”long-­life” Litium-­batteri som har en livslängd på cirka 4-­8 år beroende på modell av brandvarnare det sitter i. Det är dock viktigt att kontrollera att brandvarnaren är lämplig och godkänd för litium batterier.

Hur länge håller en brandvarnare?

Brandvarnare bör bytas ut mot en ny efter cirka 10 år. Nedsmutsning ger fler falsklarm (hypersensitiv), vilket tenderar att öka risken för att man tar ur batteriet helt för att slippa höra ljudet, med en urkopplad, ej fungerande brandvarnare som följd! Ett bra tips är en brandvarnare med ett inbyggt fast batteri där behöver man inte tänka på batteribyte på 10 år, speciellt när det är högt i tak och svårt att nå brandvarnaren för ett batteribyte. När brandvarnaren indikerar lågt batteri byter man ut hela brandvarnaren till en ny. Det finns brandvarnare med en garanti på 10 år, både på batteri livslängden och brandvarnaren för ett bekymmersfritt och säkert boende.

Dela på sociala medier