FIRE & SAFETY

Släckspray

Släckspray Universal

Släckspray UNIVERSAL är avsedd för släckning av brinnande fasta och flytande ämnen men släcker även olje- och fettbränder (brandklass A, B och F). Släckspray UNIVERSAL kan användas och förvaras i kalla miljöer, ned till -30°C. Genom att snabbt kyla ner brinnande föremål, åstadkommer släcksprayen inga följdskador på datorer, bilmotorer eller annan teknisk utrustning.

Släcksprayen är fylld med Furex Casa skum som varken är giftigt, brandfarligt, explosivt eller hälsovådligt. Den innehåller inte freoner och drivs med komprimerad luft. Sprayen kan användas i alla vinklar, även uppochnervänd. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten.

Sprayens livslängd är 5 år från tillverkningsdatum.

  • En släckspray ersätter INTE traditionella pulverbrandsläckare men förstärker väsentligt brandsäkerheten
Släckmedel
Furex Casa skum
Tryck
0,9 MPa
Temperaturområde
-30 °C till +50 °C
Tömningstid
11-14 sekunder
Max kastlängd
2,5 meter
Volym
400 ml
Vikt
505 gram
Art. nummer
13456
E-nummer
16 951 28
Tillbaka till produkter

Dela på sociala medier