BRA ATT VETA OM

brandsläckare

KLASS A B C

Pulversläckare

Pulver anses vara det mest mångsidiga och effektiva släckmedlet och släcker de flesta bränder som kan uppstå. En pulversläckare är frostbeständig och leder ej elektricitet.
En 6 kg pulversläckare rekommenderas att ha hemma av Brandmyndigheten. En 1 eller 2 kilos pulversläckare är lämplig till t.ex. båten, bilen eller husvagnen.
Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket.

Se våra brandsläckare
KLASS A B

Skumsläckare

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten. Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot vätskebränder.
Släckaren kan därför användas till klass B-bränder. En skumsläckare ger minimala efterskador.

Läs mer om skumsläckare

Vad står ABC för?

Bokstäverna står för brand i olika typer av material. På din brandsläckare ser du vilka typer av bränder den kan släcka förutsatt att du upptäcker branden i ett tidigt stadie.

A

Glödbrand och brand i porösa material som trä, textil och papper

B

Brand i vätskor och oljor eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform.

C

Gasbrand