/ Scenarion

Här nedan finner du information om vad ett scenario är för något, hur det är uppbyggt, vad du kan använda det till och mycket mera. Ett scenario kan också gå under benämningen scen. För eventuella frågor, kontakta support@nexa.se.

Vad är ett scenario?

Ett scenario är en kedja av händelser som du själv har valt. Du väljer exakt vad som skall hända, hur lång tid det skall ta och i vilken ordning. Exempelvis kanske du vill ha ett scenario som heter Filmkväll som tänder ett visst antal lampor och släcker några andra.

Till ett scenario väljer ett eget namn, du väljer en färg som du vill att scenariot skall ha samt en ikon. De två sistnämnda är valfria men gör det lättare för dig att urskilja om du har flera.

Vad kan jag göra i ett scenario?

Det är inte bara slå på och av enheter du kan göra i ett scenario, även om det oftast är det de flesta vill göra. Du kan också skicka notiser, du kan köra HTTP-kommandon eller liknande. Här nedanför lista vi de kommandona som finns tillgängliga.

  • Kontrollera en enhet – Med detta alternativet kan du styra en specifik enhet, oftast slå på och av samt dimra den.
  • Skicka en push-notis – Om du vill skicka en notis varje gång du kör scenariot.
  • Fördröjning mellan kommandon – Denna kan du lägga in mellan ex. två ”Kontrollera en enhet”-kommandon och då låta det ta längre tid mellan kommandot.
  • HTTP-kommando –För den lite mer tekniskt kunniga kan du välja att anropa en HTTP-endpoint varje gång, exempelvis om du har en Raspberry Pi hemma som skall utföra något.

Hur kör jag ett scenario?

Det finns tre olika sätt du kan köra ett scenario på. Antingen manuellt genom att trycka på det i appen, du kan köra scenariot genom en schemaläggning (1.6.8) eller genom en automation. Vill man ex. ha ett scenario som heter God natt kan man köra det både manuellt och genom en schemaläggning.