Termometer & hygrometer

När du använder vår termometer tillsammans med Nexa Bridge kan du automatisera på ett helt annat sätt. Du kan dessutom se statistik på temperatur och luftfuktighet.

Visa produkt

Tillsammans med Nexa Bridge

Grafer

Historik för din termometer sparas i 30 dagar, så du kan när som helst öppna appen och titta tillbaka för att se hur temperaturen har utvecklats.

Automationer

Med automationerna kan du skicka notiser med temperaturen, slå på motorvärmaren när det blir kallt, m.m. Några exempel finns nedan.

Exempel på automationer
  • Starta motorvärmaren automatiskt när temperaturen understiger 0°C ute
  • Håll koll på temperaturen i källaren och skicka en notis när den understiger 10°C
  • När luftfuktigheten i källaren överstiger 50%, starta avfuktaren
  • Få en notis varje morgon om nuvarande temperatur ute